HOT NEWS


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครู

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ก่อนจะดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุม สพป.อำนาจเจริญ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ เป็นต้นไป..........พรรณปวีณ์/ภาพ/ข่าว
อ้างอิง  http://www.obec.go.th/news/80041

ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

3 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ความพึงพอใจเว็บไซต์พิกัด Google Maps

ความคิดเห็นล่าสุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright 2017Backupศึกษาธิการอำนาจเจริญ
Back To Top